Jakubowa Polana

Regulamin

 

1. Wpłata zadatku na poczet rezerwacji jest jednoznaczna z akceptacją przez klienta regulaminu obowiązującego w obiekcie "Jakubowa Polana".

2. Zadatki nie podlegają zwrotom.

3. Wcześniejszy wyjazd naszych gości nie upoważnia ich do domagania się zwrotu jakiejkolwiek części z opłaty za cały pobyt - kwota ta jest rekompensatą za blokadę pokoju, bez względu na to czy po wyjeździe klienta zostanie on ponownie wynajęty czy też nie. Także zrezygnowanie z pobytu w czasie jego trwania nie zwalnia naszych gości z opłaty za cały pobyt. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty (czy też zadatku), ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Doba hotelowa trwa u nas od 16:00 i kończy się o 11:00 odebraniem pokoju przez kogoś z naszej obsługi i zdaniem kluczy.

5. Pokoje mogą zostać zajęte przez gości dopiero w momencie uregulowania całej kwoty za pobyt.

6. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać JEDYNIE za zgodą właścicieli.

7. Nie wynosimy przedmiotów, które są na wyposażeniu pokoju, poza pokoje.

8. Z faktu, że przyjeżdżają Państwo do nas odpocząć, cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 7:00.

9. Na terenie obiektu, jak i ogrodu, staramy się zachować porządek.

10. Z grilla korzystamy tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

11. Nasi goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialno-finansową za spowodowane przez niego wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia, urządzeń technicznych, wyposażenia pokoi.

12. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać bezpośrednio po zameldowaniu.

13. Na terenie naszego obiektu jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. Palić można na zewnątrz budynku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Gości kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 300 zł.

14. Za przekroczenie deklarowanej liczby osób w pokoju/domku naliczana jest opłata w wysokości 300 zł/osoba/doba.

15. Prosimy o nie pozostawianie Państwa pociech bez opieki, rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki na terenie obiektu.

16. W przypadku zgubienia klucza, zobowiązani są Państwo do wpłacenia kwoty w wysokości 50 zł.

17. Obiekt "Jakubowa Polana" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty mienia Gości.

18. W przypadku zakłócenia porządku, ciszy nocnej lub zakłócania pobytu innym Gościom obsługa oraz właściciele, powołując się na art. 193 Kodeksu Karnego, mogą podjąć stosowane kroki wobec osób nie stosujących się do regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia, włącznie z usunięciem ich z terenu pokoi, domków oraz terenu obiektu, bez zwrotu wpłaconych już środków.

19. Gościom, którzy łamią regulamin, mamy prawo skrócić ich pobyt. Dlatego uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższego regulaminu :)

Przejdź do góry strony